Sound Bridge: starost o zvuková prostředí

Příspěvek představí projekt Sound Bridge v širším kontextu zkoumání zvukových prostředí a akustické ekologie. Projekt vychází ze spolupráce dvou institucí Skaftfell Art Center v Seydisfjördur na Islandu a Domu umění Ústí nad Labem v České republice. Skrze virtuální setkání dvou živých zvukových streamů snímaných v okolí obou institucí můžeme zkoumat, v jakých zvukových prostředích žijeme a jak se proměňují. V souvislosti s tím se otevírá široké pole otázek souvisejících s akustickou ekologií a úloze komunit ve vytváření zvukových prostředí.

Sound Bridge: Caring for Sonic Environments

The presentation will introduce the Sound Bridge project in the broader context of exploring sound environments and acoustic ecology. The project is a collaboration between two institutions Skaftfell Art Center in Seydisfjördur, Iceland and the Ústí nad Labem House of Arts, Czech Republic. Through the virtual encounter of two live sound streams captured in the surroundings of both institutions, we can explore the sound environments we live in and how they are changing. This opens up a wide range of questions related to acoustic ecology and the role of communities in the creation of sound environments.