News

Konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES

Konference GARDENING OF SOUL: RESOURCES OF PERSPECTIVES se uskuteční ve dnech 22. 2. – 23. 2. 2024 a jejími pořadateli jsou Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dům umění Ústí nad Labem.

Téma konference Gardening of Soul: Resources of Perspectives představuje různá hlediska zahradničení, jak ve fyzickém, tak symbolickém smyslu. Zahrnuje péči o přírodu, všeobecný blahobyt, komunity, jednotlivce a trvalou udržitelnost z pohledu kurátorských strategií, uměleckých projevů a širších filozofických a sociálních souvislostí.

Konference se zaměřuje na metaforickou komplexitu zahrady a zahradničení a na interpretaci specifických socio-kulturních přístupů, které tyto fenomény spojují se starostlivostí, ošetřováním, pěstováním a spoluprací v tvůrčím procesu. Zásadním prvkem konference je problematika interdisciplinarity a mezioborovosti, které umožňují komplexní zachycení a interpretaci klíčových témat formujících současné společenské a umělecké diskurzy.

Program konference se zaměřuje na tři tematické bloky týkající se tvůrčí praxe, kurátorských přístupů a propojení uměleckého pečovatelství s filozofickým, historickým, environmentálním, urbanistickým a sociálním diskurzem. 

Výběr konferenčních příspěvků je realizován ve spolupráci pořádajících institucí Domu umění Ústí nad Labem, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a za přispění na projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS dlouhodobě participujících institucí: Skaftfell Art Center Seyðisfjörður, Dowd Gallery – SUNY Cortland, Kharkiv Municipal Gallery, Kunst Meran / Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, <rotor> Center for Contemporary Art Graz, Schafhof – European Art Forum Upper Bavaria Freising a The Trinity Session Johannesburg.

Konference se neomezuje jen na umělce, kurátory a badatele, ale zahrnuje také zástupce cílových skupin a komunitních organizací zapojených do projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS.