Účelem projektu je zpřístupnit současné umění prostřednictvím realizace uměleckých a designových děl ve veřejném prostoru, tematicky vymezených mezinárodních výstav a mezinárodní mezioborové konference.

Projekt GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS se v mezinárodním uměleckém kontextu, ale zároveň s důrazem položeným na spolupráci s místní komunitou soustřeďuje na propojování aktuálních uměleckých projevů se společenskými aktivitami vyrůstajícími z touhy obhospodařovat a kultivovat nejbližší okolí, kterou lze symbolicky označit jako tendenci projevující se různými formami kolektivního zahradničení. Zahrada a práce spojené s jejím budováním a údržbou jsou bezesporu metaforicky propojeny s vůlí člověka zvelebovat a sdílet konkrétní prostor a zároveň tento prostor využívat k zabezpečení existenčních ale také existenciálních potřeb.

V různých společenstvích i klimatických podmínkách se zahradničení přirozeným způsobem proměňuje, avšak vždy v sobě skrývá potenciál kooperace, komunikace a sdílené produkce propojené s okolní přírodou a společnou aktivitou komunity. Projekt v rámci realizace 17 uměleckých děl umístěných ve veřejném prostoru propojí umělecké instituce a umělce z deseti zemí čtyř kontinentů a zástupce komunit z těchto zemí ke spolupráci ve snaze vybudovat symbolická místa představovaná dialogem mezi různými formami uměleckých projektů a jednoduchým aktem zlepšování opomíjených nebo jinak zanedbaných prostor. Jejich příkladem mohou být lokality poznamenané ekonomickým vykořisťováním, zchátralé postindustriální oblasti, sociálně vyloučené komunity ale také různorodé prostory, kde dochází k interakci mezi specifickými sociálními skupinami a komunitním aktivismem.

Výběr umělkyň a umělců bude vycházet z lokalit, ve kterých působí umělecké instituce aktivně participující na projektu, aby tak byl posílen důraz položený na práci s konkrétním místem a komunitou.


Novinky

Vernisáž výstavy GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION proběhne ve středu 7/12/2022 v 18 hodin.

Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na výstavu GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 7. 12. 2022 v 18.00 hodin. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem a umělci proběhne od 16.30 hodin. Případná performance autorů během vernisáže není vyloučena.

Číst více

Připravujeme výstavu Gardening of Soul: Introduction

V Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně připravujeme výstavu GARDENING OF SOUL: INTRODUCTION. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 v 18 hodin a tematicky věnuje různým způsobům umělecké práce i spolupráce, které využívají strategie spojené s problematikou zahrady.

Číst více

Prozkoumávání prostoru u klubu Dobrovolnického centra

V polovině září proběhla schůzka v sídle Dobrovolnického centra. Paní ředitelka Lenka Vonka Černá následně provedla umělce Jiřího Černického a projektový tým částí Ústí. Ukázala další možnosti pro tvorbu uměleckého díla ve veřejném prostoru. Jiří Černický se nyní soustředí na rozvíjení nápadů pro tvorbu díla. 

Číst více