Dvoudenní mezinárodní konference plánovaná na leden – únor 2024 poslouží jako interdisciplinární platforma pro kritickou reflexi projektu GARDENING OF SOUL: IN FIVE CHAPTERS.

Více o konferenci

Novinky

Mezinárodní konference
ZAHRADNICTVÍ Duše: V PĚTI KAPITOLÁCH
v Ústí nad Labem

Mezioborový záběr konference přiblíží fenomén zahradničení (ve smyslu péče o lokalitu a přírodu, všeobecný blahobyt, jednotlivé komunity, konkrétní jedince a trvalou udržitelnost) z oblasti umělecké, filozofické, sociální, ekonomické, geografické, geografické, kulturní, společenské, kulturní, společenské, kulturní, společenské, kulturní, kulturně vzdělávací a geopolitické perspektivy. Zajistí komplexní propojení a důkladnou interpretaci tvůrčích přístupů používaných v procesu uměleckého výzkumu a umělecké praxe ve vztahu ke klíčové činnosti, která definuje charakter projektu – realizaci jednotlivých uměleckých děl ve veřejném prostoru. Jedině takto strukturovaný přístup (doprovázející druhou společně koncipovanou mezinárodní skupinovou výstavu v Domě umění Ústí nad Labem, na níž budou veřejnosti představeny výsledky soustředěné umělecké práce realizované v rámci projektu) zajistí důkladnou interpretace sledovaného tématu možná ve všech jeho bohatých, složitých a inspirující složitost. Formát sborníku konference bude maximálně přizpůsoben snaze zahájit intenzivní a vzájemně obohacující setkání zástupců různých vědních oborů a zainteresovaných skupin (konference se zúčastní cca 30 přispěvatelů). Výběr konferenčních příspěvků bude klást důraz na prolínání konkrétních výzkumů témata s problémy, které vyvstanou v rámci konečného zaměření projektu na realizaci uměleckých děl a aplikaci nástrojů pro komunitní praktiky a ekologický aktivismus při zohlednění symbolického zaměření na aspekty zahradničení.

Kromě partnerské instituce z dárcovského státu požádal žadatel o organizaci následující instituce podpora související s výběrem odborníků účastnících se této mezinárodní konference: Galerie Dowd - SUNY Cortland, Městská galerie Kharkiv, Kunst Meran Merano Arte, Museum of Fine Arts Split, PRECEDEE Hong Kong, Rotor Center for Contemporary Art v Grazu, Schafhof – Evropské centrum umění Horního Bavorska ve Freisingu a The Trinity Session Johannesburg). Kromě badatelů zastupujících širokou škálu interdisciplinárních přístupů k fenoménu zahradničení budou mezi účastníky konference také zástupci cílových skupin zapojených do projektu – přispěvatelé budou aktivní účastníci projektu, zástupci jednotlivých spolupracujících institucí, pozvaní umělci , zástupci komunit a komunitních organizací zapojených do projektu, komunitní politici, kteří analyzují konkrétní dopad a udržitelnost jednotlivých uměleckých intervencí a další. Takto formulované téma konference zároveň otevře další fázi dlouhodobého tvůrčího a výzkumného programu na žadatelské instituci, symbolicky zarámovaného tématem zahradničení a zaměřeného na prohloubení interdisciplinárního výzkumu a společenské odpovědnosti, jak vycházejí z možností akademické prostředí.